Проекти

 

МБАЛ “Сърце и Мозък”, гр. Плевен

Детска Kардиохирургия към НКБ, гр.София

Факултет по Дентална Медицина към Медицински Университет – гр.София

1 2 3 4