Курс: Мултидисциплинарен подход при лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином

Парамедика ще вземе участие в курса на ВМА на тема Мултидисциплинарен подход при лечение на чернодробните метастази от колоректален карцином. Курсът ще се състои на 13-15. 11. 2019 година в аулата на ВМА, гр. София.